Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przez Administratora danych osobowych: Oleksandra Zhytnyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: OZZO Sp z o.o., ul. Lubelska 16-18, U4, 30-003 Kraków, NIP: 5472152613, REGON: 360444270. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ozzo.info@gmail.com. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu odpowiedzi na zapytanie. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Więcej szczegółów w Naszej Polityce Prywatności.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Politykę prywatności *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przez Administratora Danych Osobowych1 *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych1 – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej – na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) * Wyrażam zgodę na przekazywanie treści dotyczących oferty Administratora Danych Osobowych1 w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego, na podany przeze mnie numer telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) *

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oleksandr Zhytnyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: OZZO Sp z o.o., ul. Lubelska 16-18, U4, 30-003 Kraków, NIP: 5472152613, REGON: 360444270.

BBKing

Chcemy, żebyś niezależnie od tego jak żyjesz i kim jesteś u nas się poczuł się jak król.